Mål
Att deltagarna ska få övergripande kunskap om funktionerna och arbetssätt i lönekartläggningsmodulen.

Målgrupp
Personer som ska administrera lönekartläggning

Syfte
Att förstå och hantera lönekartläggning i programvaran

Kursplan
– Övergripande genomgång av lönekartläggningsprocessens delar.
– Skapa grupper av lika arbete & flytta medarbetare
– Arbetsvärdering
– Analys lika
– Analys likvärdiga
– Ta ut sammanställningsrapport

Omfattning
1,5 till 2 timmar

Material
Deltagarna behöver ha en egen dator och tillgång till internet.

Pris
695 kr, utbildningen är gratis för dig med administratörspaketet.

Anmälan
Anmälan sker direkt via Sysarbs hemsida.