Webbutbildning i Samtalsmodulens Chefsvy


Mål
Att som chef kunna förbereda och genomföra samtal med sina medarbetare i Sysarb, ett digitalt verktyg.

Målgrupp
Chefer med inlogg i Sysarb som ska genomföra samtal, samt administratörer som vill få bättre insyn i chefens vy.

Syfte
Att kunna arbeta och hantera samtalsprocessen i systemet. Förstå hur man skickar ut länkar till sina medarbetare och genomför samtalet tillsammans med sina medarbetare i detta digitala verktyg.

Kursplan
– Komma in i systemet.
– Välja roll.
– Se över sina medarbetare.
– Gå in i modulen.
– Förbereda samtalet.
– Skicka ut länk.
– Genomföra samtalet.

Omfattning
1 timme

Material
Egen dator tillgång till internet. Utbildningen sker via ett skärmdelningsverktyg och konferenstelefon.

Pris
695 kr/deltagare, utbildningen är gratis för dig med administratörspaketet.

Anmälan
Anmälan sker direkt via Sysarbs hemsida.

Planerade datum

17 januari kl 13:30
31 januari kl 13:30
14 februari kl 13:30
28 februari kl 13:30
13 mars kl 13:30
27 mars kl 13:30
24 april kl 13:30


Här nedan väljer du kurs/seminare/webbutbildning och fyller i dina kontaktuppgifter. Din anmälan är bindande men vid förhinder går det bra att skicka en ersättare. Sista anmälningsdag är 14 dagar före kursdag, senare anmälan i mån av plats.

Kontakta oss gärna på 0589-501 60 eller utbildning@sysarb.se om du har funderingar.


Välj ubildning

Förnamn

Efternamn

Organisation/Företag

Fakturaadress

E-post

Mobiltelefon

Övrigt (t ex specialkost)