Webbutbildning i lönestatistik och analysmodulen


Mål
Att deltagarna ska få ökad kunskap om hur man kan använda analysmodulen för att delvis analysera internt i organisation (t ex utifrån geografi eller organisation), samt se extern lönestatistik för att kunna jämföra mot andra i samma bransch.

Målgrupp
Personer som behöver ta fram beslutsunderlag med lönestatistik.

Syfte
Att förstå och hantera analysmodulen i Sysarb.

Omfattning
ca 30 minuter

Material
Deltagarna behöver ha en egen dator och tillgång till internet.

Pris
Utbildningen är öppen för dig med Sysarblicens.

Anmälan
Anmälan sker direkt via Sysarbs hemsida.

Planerade datum

9 januari kl 14:00
6 februari kl 14:00
5 mars kl 14:00
2 april kl 14:00
7 maj kl 14:00
2 juni kl 14:00


Här nedan väljer du kurs/seminare/webbutbildning och fyller i dina kontaktuppgifter. Din anmälan är bindande men vid förhinder går det bra att skicka en ersättare. Sista anmälningsdag är 14 dagar före kursdag, senare anmälan i mån av plats.

Kontakta oss gärna på 0589-501 60 eller utbildning@sysarb.se om du har funderingar.


Välj ubildning

Förnamn

Efternamn

Organisation/Företag

Fakturaadress

E-post

Mobiltelefon

Övrigt