Webbutbildning i lönekartläggning


Mål
Att deltagarna ska få övergripande kunskap om funktionerna och arbetssätt i lönekartläggningsmodulen.

Målgrupp
Personer som ska administrera lönekartläggning

Syfte
Att förstå och hantera lönekartläggning i programvaran

Kursplan
– Övergripande genomgång av lönekartläggningsprocessens delar.
– Skapa grupper av lika arbete & flytta medarbetare
– Arbetsvärdering
– Analys lika
– Analys likvärdiga
– Ta ut sammanställningsrapport

Omfattning
1,5 till 2 timmar

Material
Deltagarna behöver ha en egen dator och tillgång till internet.

Pris
695 kr, utbildningen är gratis för dig med administratörspaketet.

Anmälan
Anmälan sker direkt via Sysarbs hemsida.

Planerade datum

8 januari kl 13:30
3 februari kl 13:30
4 mars kl 13:30
1 aprl kl 13:30
6 maj kl 13:30
3 juni kl 13:30


Här nedan väljer du kurs/seminare/webbutbildning och fyller i dina kontaktuppgifter. Din anmälan är bindande men vid förhinder går det bra att skicka en ersättare. Sista anmälningsdag är 14 dagar före kursdag, senare anmälan i mån av plats.

Kontakta oss gärna på 0589-501 60 eller utbildning@sysarb.se om du har funderingar.


Välj ubildning

Förnamn

Efternamn

Organisation/Företag

Fakturaadress

E-post

Mobiltelefon

Övrigt (t ex specialkost)