Sysarbdagen 2021 - Så får vi mer jämställda löner!

Äntligen är vårt populära event tillbaka, denna gång träffas vi i ett digitalt format den 8 mars kl 09:30-12.00.

För sjunde året i rad möts vi till ett event med fokus på lön och lönesättning. Årets tema kommer handla om hur vi går från att förklara varför det ser ut som det gör till att arbeta aktivt för att få mer jämställda löner i våra organisationer. [Engagerat, praktiskt, konkret, fakta]

:heavy_check_mark:  Hur ser nuläget ut?  
:heavy_check_mark:  Hur får vi rätt fokus?
:heavy_check_mark:  Inspirerande exempel – lär av andra!
:heavy_check_mark:  Erbjudanden och mycket mer