Verktyg för lönekartläggning

I vårt verktyg för lönekartläggning så kommer du som arbetsgivaren uppfylla de lagkrav som finns på lönekartläggning utifrån diskrimineringslagen. Genom import av medarbetare genom en lönefil kan medarbetare grupperas i lika arbeten. Även genomförande av arbetsvärdering och stöd för analys och dokumentation av löneskillnader mellan kvinnor och män finns i modulen.

Arbetsvärdering i en lönekartläggning

Det främsta syftet


Det främsta syftet med en lönekartläggning är att säkerställa jämställda löner. Om skillnaderna är osakliga och har direkt eller indirekt samband med kön måste de åtgärdas. Detta är ett beslut som är lagstadgat och gäller organisationer med fler än tio anställda. Därför är det viktigt att göra en kartläggning varje år. Genom att arbeta strategiskt med lönebildningsfrågor bidrar du som arbetsgivare till att skapa en jämställd arbetsplats där de löneskillnader som finns är sakliga, och inte beror på kön. Att göra lönekartläggningar regelbundet bidrar till att stärka bilden av er organisation som en trovärdig, modern och attraktiv arbetsgivare.

På Sysarb har vi stor erfarenhet av att göra lönekartläggningar. Vår programvara för lönekartläggning har utvecklats tillsammans med våra kunder sedan verktyget MIA såg dagens ljus 2005. I dag utgör vår lönekartläggningsmodul grunden i programvaran Sysarb med dess funktion att kartlägga och analysera befintliga löner hos en arbetsgivare, för att säkerställa att alla medarbetare lönesätts utifrån samma principer.


Saskia Linton | Hon har stor erfarenhet inom både lönekartläggning och utbildning inom lönesättning

Vi gillar effektivitet – gör du det också?

I stället för att du och din organisation ska arbeta länge för att uppfylla lagkravet kan vi med hjälp av vår lönekartläggningsmodul och våra konsulter erbjuda dig ett mer tidseffektivt alternativ.

Många av våra kunder har jobbat i månader med deras lönekartläggningar innan de träffat oss. Är du i samma situation så lovar vi dig att du kommer bli både förvånad och glad när tagit hjälp av oss!


Fördjupa dig här

Intresserad av att veta mer?

Vart du än befinner dig i Sverige så träffar vi dig gärna för ett förutsättningslöst möte! 

Möt en av våra säljare!