Löneanalys – analysera lönestruktur utifrån flera parametrar


I denna modul finns möjligheter att analysera lönestrukturer hos arbetsgivaren utifrån flera olika parametrar. I modulen för lönekartläggning är fokus löneskillnader mellan kvinnor och män, medan det i modulen för löneanalys är upp till dig som användare att välja perspektiv för analysen.

I löneanalysmodulen skapar du först ditt urval av medarbetare som du särskilt vill analysera. Det kan handla om de medarbetare som är anställda på en särskild organisationsnod eller de medarbetare som arbetar med samma arbetsuppgifter, har samma statistikkod eller befattning. Vidare väljer du hur din data ska presenteras. Handlar det om att jämföra medarbetare som bedöms prestera lika bra, vill du jämföra lönesättningen mellan olika enheter eller vill du ha statistik för hur lönerna har utvecklats för gruppen de senaste åren? Kanske vill du veta hur löneskillnaden ser ut mellan olika åldersgrupper oavsett yrke eller så vill du se hur lönen skiljer sig mellan anställda med ett specifikt yrke oavsett ålder.

I analysmodulen finns en rapportgenerator som möjliggör att de diagram och tabeller som har skapats går att ladda hem som pdf-rapporter och .jpeg för att klistra in i egna presentationer. Tanken med löneanalysmodulen är att erbjuda dig och din organisation ett dynamiskt verktyg som passar era specifika behov.