Ulf Gustavsson

Konsult

072-247 54 81
ulf.gustavsson@sysarb.se


Anställningar

Skandinaviska Bokförlaget – Förlagschef
Svenska Nutana AB – VD
Ekebyholmsskolan – Rektor
Hultafors Hälsocenter – VD
Friskolornas riksförbund – Kvalitetschef
Vittra – Skolchef
Stockholms stad – Gymnasieinspektör
Rättviks kommun – Gymnasiechef
Fryshusets kunskapscentrum –
Utvecklingschef
Norrtälje kommun – Förvaltningschef

Utbildningar

1973 Fil kand i humaniora, Uppsala Universitet
1974 Vetenskaplig metodikutbildning inom doktorandprogrammet
1977 Kurser i praktiska svenska och ekonomistyrning,
1979 Uppsala Universitet respektive Gävle Högskola
1981 Master of Arts, Andrews University i Michigan, USA
1996 Statliga rektorsutbildningen

Referensuppdrag

Sollentuna kommun
Utvärdering av kommungemensamma verksamheter, 2013.
Översyn av särskolan i Sollentuna kommun, 2015.

Förtroendeuppdrag

1995–2001 Styrelseledamot, Friskolornas riksförbund
2007–2012 Kvalitetsnätverk, Sveriges kommuner och landsting

Om Ulf

Ulf har lång erfarenhet av arbete som ledare och chef och har bland annat arbetat som rektor, kvalitetschef, gymnasieinspektör, skolchef och förvaltningschef – inom offentlig såväl som fristående sektor.

Ulfs fokus är att utifrån systematiskt kvalitetsarbete bedriva utveckling genom att ge möjligheter och stöd åt medarbetare att prestera utifrån tydliga, gemensamma mål. Lönebildning utifrån prestation, kopplingen mellan lön och resultat, har alltid varit en central del i detta arbete.

Ulf projektledde Sysarbs arbete med Lärarlönelyftet och är projektledare i utvecklingen av Sysarbs chefsmodul, som ska göra det möjligt för chefer att i ett digitalt verktyg bedöma och lönesätta medarbetare utifrån prestation.