Organisation

Med våra 20 medarbetare hjälper vi på Sysarb 300 organisationer att säkerställa jämställda löner och professionell lönebildning för 500 000 anställda runt om i landet. Vi är ett litet företag med många viktiga kunder.

Arbetet med att kvalitetssäkra de egna processerna för produktutveckling och kompetensförsörjning ska intensifieras så att Sysarb kan fortsätta att växa och utvecklas väl. Det interna kvalitetsarbetet fortsätter – fokus ska ligga på att Sysarbs produkter och tjänster håller fortsatt mycket hög kvalitet.

Målet är att Sysarb ska vara oumbärligt i verksamheter som står för professionell lönebildning och moderna lönestrukturer.

Sysarbs styrelse är ett stöd i den fortsatta utvecklingen och består av ledamöter med lång erfarenhet för ändamålet.

Ägare:
Daniel Edenholm, 44 %
Ixam Invest AB, 47 %
Delägarskap bland medarbetare, 9 %

Styrelse:
Hugo Ljung, styrelsens ordförande, VD Ixam Invest AB
Beatrice Björk, Vice VD Level 24
Daniel Edenholm, VD Sysarb AB
Johan Ljung, VD Teminos AB

Extern revisor:
Jonas Bergström, Ernst & Young