Lönesamtal

Ett lönesamtal mellan chef och medarbetare syftar till att chefen presenterar sin bedömning av medarbetarens prestation och måluppfyllelse. I samtalet motiverar chefen lön och lönenivå.

Ett strukturerat lönesamtal är det viktigaste verktyget för chefen att förklara de individuella lönerna.

Vi på Sysarb vill ge våra kunder stöd i processen för att erbjuda chefer och medarbetare väl fungerande lönesamtal. Kontakta gärna oss för ett samarbete!

I lönesamtalet ger chefen sin medarbetare en förklaring till den individuella lönen.