Lön och belöning

I de allra flesta organisationer vill arbetsgivare att lönesättningen ska vara individuell och att lön ska sättas utifrån prestation och resultat. Det kan dock vara en annan sak att omsätta ord till praktisk handling.

Den lokala lönebildningen bestämmer hur lönerna i en organisation ska sättas och utvecklas, och ses av många arbetsgivare och chefer som en stor utmaning. Utmaningen ligger i allt från hur medarbetare ska bedömas och hanteras utifrån individuell prestation och utveckling, till lönespridning, lönenivåer och marknadskrafter.

Ytterligare frågetecken är hur dialogen med de fackliga organisationerna fungerar, hur löneskillnader mellan kvinnor och män ser ut, hur lönesamtal och koppling till medarbetarsamtal behandlas och hur företagets målstyrningsprocess hanteras.

Vi på Sysarb erbjuder dig stöd med planerings- och strategiarbetet i lönebildningsprocessen. Vi hjälper gärna till med utvecklingen och genomförandet av den lokala lönebildningen. Våra konsulter har väl dokumenterade kunskaper och metoder inom området. Välkommen att kontakta oss!

”Mycket bra med liten grupp och att vi diskuterade under kursens gång. Jättebra och mycket erfaren kursledare.”Deltagare i HR-föreningens utbildningar