Individuell lönesättning

Individuell lönesättning innebär att en medarbetare lönesätts utifrån prestation, måluppfyllelse och det värde medarbetaren bidrar med till verksamheten. Lönesättningsprocessen ställer alltså stora krav på ledarskapet i en organisation.

Ett företag som arbetar med individuell lönesättning vinner mycket på att ha en strukturerad process kring hur de vill ha sin lönesättningsmodell. Lika viktigt som det är att ha en genomtänkt modell är att det ska finnas en förankring och förståelse för modellen i organisationen.

Vi på Sysarb ser att ett framgångsrikt arbete med individuell lönesättning kräver att sambandet mellan mål, resultat och lön är tydligt i organisationen. För att man som chef ska kunna genomföra sakliga bedömningar behövs genomarbetade och väl förankrade lönekriterier.

Lönekriterierna ska hjälpa till att beskriva vad arbetsgivaren anser vara viktigast i medarbetarnas beteenden för att organisationen ska nå sina mål. Det måste finnas en tydlig koppling mellan individernas prestation och organisationens måluppfyllelse.

Vi på Sysarb erbjuder dig och din organisation stöd i arbetet att utarbeta en genomtänkt modell med tydliga lönekriterier. Välkommen att kontakta oss!

Sysarb erbjuder företagen stöd i arbetet att utarbeta en genomtänkt modell med tydliga lönekriterier.

”Sysarbs konsulter är bra bollplank och kommer alltid med nya infallsvinklar, de är ett värdefullt konsultstöd i lönebildningsprocessen”Håkan Nilsson, HR-konsult Eskilstuna