#95 – Säljbonus eller inte för säljare?

In Blogg100by Peter Wäfors

Ska säljare ha del av varje försäljning eller ska lönesättningen ske likadant som för övriga medarbetare? Båda varianterna fungerar och används. Men frågan är vilket klimat man vill skapa i …

#92 – Nervöst packande

In Blogg100by Peter Wäfors

På torsdag bär det av till USA och deltagande i Total Rewards 2016, en årlig konferens som fokuserar på lön och belöning. Egentligen vet jag inte vad som väntar. Deltar …

#91 – Verksamhet och hälsa

In Blogg100by Administrator

Två idag mycket vanliga och omdiskuterade begrepp – finns det något samband mellan dessa? För några år sedan var jag involverad i ett långsiktigt projekt under just det namnet – …

#90 – Engagerade medarbetare

In Blogg100by Administrator

Chefer som ger medarbetare möjlighet att påverka det egna och enhetens arbete blir belönade med engagerade medarbetare. Stort inflytande kräver att medarbetare har tydliga mandat, att de vet vad som …

#89 – Ökad arbetsglädje!

In Blogg100, Okategoriseradeby Administrator

Medarbetares välbefinnande och arbetsglädje är viktigt för alla företag. I boken ”Arbetsglädje-att skapa större arbetslust” sammanfattar Bosse Angelöw ett antal tips som kan göra stor skillnad för att öka vårt …

#87 – Lokal facklig strategi

In Blogg100by edenholm

Från det att individuell lönesättning kom in i kollektivavtalen har de lokalt fackliga organisationerna inte längre någon direkt påverkan på enskilda medlemmars löner. Själva grunden i individuell lönesättning handlar om …

#86 – Centralt facklig strategi

In Blogg100, Okategoriseradeby edenholm

I den prisade svenska modellen har facket fortfarande en mycket viktig roll i hanteringen av den centrala lönebildningen. Genom föreningsrätten och strejkrätten Man brukar ofta prata om att parternas styrkeförhållanden …