Enterprise

Det har aldrig tidigare varit så enkelt att ha ett gott samarbete mellan HR-avdelning och chef. Det beror på att Sysarb Enterprise skapar en sammanhängande process i hela löneårshjulet. HR förbereder och chefen utför. Och all dokumentation sparas på samma plats. Sysarb Enterprise binder alltså ihop hela löneprocessen under året.

Fokus: En medarbetare i taget

Det som är härligt med Sysarb Enterprise är att man kan välja en medarbetare och då se allt som har med den personen att göra. Chefen kan se anteckningar, samtal, mål, lönekriterier och lön. Det gör att det plötsligt är enkelt att sätta löner på rätt grund. Så istället för att lönearbetet struktureras utifrån moduler ger Sysarb Enterprise en tydlig överblick över varje medarbetare .

Vem ska få mer lön?

Hur ska man jobba för att jämna ut löneskillnader som är osakliga i förhållande till hur en medarbetare presterar? Sysarb Enterprise låter chefen se lönerelationen mellan olika medarbetare. Det blir då enkelt att jämföra prestation gentemot lön mellan olika medarbetare och på sätt se vem som ska prioriteras i lönesättningen.

Enter Enterprise!

Så vi rekommenderar verkligen att låta cheferna göra sina kommentarer i Enterprise, hitta förra årets medarbetarsamtal i Enterprise, se HR-personernas förberedelser i Enterprise och använda alla andra funktioner som finns. Sysarb Enterprise förenklar verkligen för dig på HR-avdelningen när du vill planera, strukturera, kontrollera och kvalitetssäkra.

Prata med någon av oss!

Vi vill gärna berätta mer om vad Sysarb gör och kan erbjuda dig.