Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2018

In Artiklar från Sysarbby Amanda Rosdahl

Veckans lästips!

Idag kommer jag med ett tips: Läs Medlingsinstitutets rykande färska rapport ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2018”. Det är en årlig statistisk redogörelse om löneskillnaden mellan könen. Det är glädjande att se att löneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter att minska, även om det går väl sakta. Vid en jämförelse av kvinnors och mäns löner år 2018 är kvinnornas lön i genomsnitt 89,3 % av männens. Kvinnors genomsnittliga månadslön var 32 600 kronor medan männens var 36 500 kronor. Det är en minskning av löneskillnaden med 0,6 % jämfört med föregående år. Sedan 2005 har gapet mellan könen minskat med 5,6 %.

Eftersom denna rapport handlar om just statistiska samband funderar jag nu på om det finns någon koppling till att vi på Sysarb började vårt arbete för mer jämställda löner 2005. ? Rapporten redovisar hur som helst statistik och korrelationer mellan olika företeelser på arbetsmarknaden. Om man till exempel tar lönedatan ovan och tar hänsyn till att kvinnor och män arbetar inom olika yrken och sektorer, har olika utbildningsnivå, olika arbetstid och olika ålder landar man i en löneskillnad mellan kvinnor och män på 4,4 % i Sverige.

Medlingsinstitutet har i årets rapport fördjupat sig i löneskillnaderna mellan kvinnor och män som arbetar inom samma arbetsmarknad (sektor och regionens storlek) samt pendlingens påverkan på lönesättning. Vilka samband finns det mellan högre lön och sträckan vi åker för att komma till jobbet? Här kommer några svar:

  • Män får mer ut fler kronor i lön än kvinnor för varje kilometer de reser för att komma till jobbet.
  • Kortast sträcka till jobbet har kvinnor som arbetar inom den kommunala sektorn.
  • Män kör oftare bil till jobbet än kvinnor, som i större utsträckning åker kollektivtrafik.
  • Heltidsanställda reser längre än deltidsanställda.

Mitt tips till dig denna vecka är att läsa rapporten i sin helhet och reflektera över hur ovanstående påverkar lönesättningen och vad vi kan göra för att få mer jämställda löner.

Daniel Edenholm, vd på Sysarb AB

Läs hela Medlingsinstitutets rapport här!