Lönerättvisa: Spelar gemensamma upplevelser av lönesättningen mellan chef och medarbetare någon roll?

Saskia linton

Det är slutet av september och många organisationer förbereder sig nu för uppstart av lönebildningsprocessen. Vad passar då bättre än att ta del av lite rykande färsk svensk forskning om individuell lönesättning? Bakgrund Sofia Malmrud, doktorand vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet har tillsammans med sina kollegor publicerat en unik studie om upplevd lönerättvisa. Rättviseforskning […]