Vilka mekanismer styr lönen?

Pierre Sysarb

Har du någonsin fått frågan ”Vad är din lön?” Kanske har din kompis, kollega eller familjemedlem undrat. Sannolikheten att den frågan någon gång har kommit upp är säkert nära 100 procent. Men har du någonsin fått frågan ”Vad utgörs din lön av? Varför är den inte hundralapp högre eller en hundralapp lägre?” Vilken fråga tycker […]