Arbetet med jämställda löner slutar inte vid en godkänd lönekartläggning

Daniel Edenholm lönekartläggningskonsult sysarb

Hur pricksäker är Riksrevisionens undersökning om lönekartläggningens effekter på jämställdhet? Sysarbs vd Daniel Edenholm lyfter fram utmaningar i tankesättet kring lönekartläggning. Våren 2019 presenterade Riksrevisionsverket en rapport som undersöker om diskrimineringslagens krav på lönekartläggning verkligen bidrar till mer ekonomisk jämställdhet mellan könen. Redan i namnet av rapporten har författarna avslöjat vad de har kommit fram […]

Små steg framåt: Lönekriterier och devalvering

Pierre hedstrom sysarb

En nygjord studie visar att kvinnodominerade yrken har lägre resultat på lönekriterier än mer blandade grupper. Det finns alltså indikationer på att chefer nedvärderar grupper som främst består av kvinnor. En av våra medarbetare, Pierre Hedström, har under sin utbildning på personalvetarprogrammet skrivit ett examensarbete om lönekriterier. Examensarbetet ”Små steg framåt: Lönekriterier och devalvering” är […]

Erfarenhet vs varumärke

Daniel Edenholm vd sysarb

Vad är det som gör en erfaren medarbetare mer attraktiv än en nybörjare? “Erfarenheten kommer med åren” sägs det. Likadant är det med lönen. Sambandet mellan hög lön och erfarenhet är ett av de starkaste på arbetsmarknaden. Nästan så att erfarenhet är det absolut viktigaste lönekriteriet i den svenska modellen. Inget annat brott mot de oskrivna reglerna […]