Nyheter i media


RSS Förstasida

 • Ojämställt – från vaggan till graven 24 juli, 2018
  Piteå Kvinnor har högre utbildning än män. Trots det har de lägre lön, lägre total inkomst och lägre pension än män. Och Piteå är..., som är i stor majoritet (79 procent av de kommunanställda), tjänar sju procent mindre än en man med samma eller likvärdigt arbete, visar den lönekartläggning som gjorts. BILD: Gunnel Ekman | […]
  Gunnel Ekman
 • Löneskillnaderna mellan män och kvinnor fortsätter att minska 25 juni, 2018
  Varje år sedan 2007 har löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskat. Och förra året var inget undantag.– Den viktigaste orsaken till löneskillnaden är att kvinnor och män ofta arbetar i olika yrken. Men det sker en förändring på arbetsmarknaden mot en utjämning av yrkesuppdelningen. Det är en delförklaring till att löneskillnaden minskar,
  AV nathaliem
 • Löneskillnader mellan kommunanställda i länet 24 juni, 2018
  Så mycket är den genomsnittliga månadslönen bland kommunanställda i din kommun.siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). – Att det skiljer är precis så som våra avtal är tänkta att fungera. Vi har lokal lönebildning. Det ser olika ut för olika yrkesgrupper på olika ställen, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef på arbe
 • Nu tjänar kvinnor bättre än män i Gävle och Hofors: "Det här är en seger" 18 juni, 2018
  Förra året tjänade tjänade kvinnorna mer än männen i drygt 100 av landets kommuner – samtidigt som lönegapet har minskat i två av tre...har stigit som en raket - det här tjänar cheferna i Gävle kommun Men trots att kvinnors medianlön ligger högre i åtta av tio Gävleborgskommuner och lönegapet bland kommunanställda minskat även på […]
  Henrik Nyblad
 • Listor: De tjänade mest i din kommun under 2017 17 juni, 2018
  Lika lön för lika arbete betyder inte lika inkomster. Kvinnor fortsätter tjäna betydligt mindre än männen och gapet har knappt krympt på...förvånande” Forskning från Danmark, som också har ett lönegapet mellan kvinnor och män som knappt minskat alls de senaste två decennierna, visar att de skillnader som uppkommer i och med familjebildning har fått relativt […]
 • "Extra pengar är inte lösningen" 8 juni, 2018
  LULEÅ Löneförhöjningar är inte lösningen på sjuksköterskornas arbetssituation. ”Många är slutkörda här”, säger Ann-Sofi Andersson,...Region Norrbotten satsar nu på en löneförhöjning med omkring 2 500 kronor per månad för sjuksköterskor som arbetar heltid på vårdavdelningar samt akutmottagningar. Detta skall på sikt göra region Norrbotten oberoende av inhyrd personal. – Vi har
  Emma Isberg
 • Ny rapport: Därför ökar lönerna så långsamt 24 maj, 2018
  Lönebildning | Svenskt Näringsliv firar det lägsta treårsavtalet sedan Industriavtalets början. Samtidigt ligger löneglidningen, alltså...arbetskraftsutbud, långsammare produktivitetsutveckling och låga inflationsförväntningar hör till pusselbitarna. Är stort arbetsutbud fortfarande en hämmande faktor i svensk lönebildning? – Den är framför allt viktig i ett internationellt persp
  Simon Markusson
 • Samverkan för jämställda löner – vad är problemet? 22 maj, 2018
  debatt Den skärpta diskrimineringslagen ger facket nya möjligheter att få bort osakliga och diskriminerande löneskillnader. Men samverkan...sina medlemmar i en intressetvist. Ytterst har parterna möjlighet att vidta stridsåtgärder om man inte kommer överens. Bestämmelserna om lönekartläggning har andra utgångspunkter. Samverkan ses här som något naturligt och de inblandade parterna
 • Nya lärare får högre lön än äldre 23 april, 2018
  Äldre lärare som säger upp sig ersätts av yngre kollegor som trots att de har mindre erfarenhet får högre lön. Ofta kan det skilja flera...reformer har staten inte tagit över ansvaret för vare sig lönesättning eller lönebildning. Det är viktigt att man får till en transparent
  Mikael Bergling
 • Lektion 10: När man inte kommer överens 19 april, 2018
  JOBBA MED LÖNEN Ett vanligt problem vid lönesättning är att chefer eller medarbetare upplever att samtalet om arbetsresultat och lön inte...2: Mer pang för pengarna Lektion 3: Lönesamtal är ingen förhandling Lektion 4: Lönehöjning är ingen mänsklig rättighet Lektion 5: Schysta